Cuộc đời Đức Phật

Cuộc đời đức Phật Thích Ca là một tấm gương sáng  

Bắt nguồn một tôn giáo nào, vị giáo chủ bao giờ cũng là một tấm gương sáng cho tín đồ soi chung để tiến bước. Nhưng trong các vị giáo chủ của các tôn giáo hiện có trên thế giới này, không có một vị nào đầy đủ ý nghĩa cao đẹp, một đời sống sâu xa bằng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói, cho đến mỗi im lặng của Ngài đều là những bài học quý báu cho chúng ta.

Nếu chúng ta học giáo lý của Ngài mà không hiểu rõ đời sống của Ngài, thì sự học hỏi của chúng ta còn phiến diện, thiếu sót. Ðời Ngài chính là những biểu hiện giáo lý của Ngài. Ngài nói và Ngài thực hành ngay những lời Ngài đã nói. Ðời Ngài là một bằng chứng hiển nhiên để người đời nhận thấy rằng giáo lý của Ngài có thể thực hiện được, chứ không phải là những lời nói suông, những không tưởng, những lâu đài xây dựng trên mây, trên khói.

Vậy cho nên khi chúng ta học hỏi đời Ngài, chúng ta không nên có cái quan niệm học cho biết để thỏa mãn tính hiếu kỳ, mà chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa thâm túy của đời sống ấy để đem áp dụng cho đời sống của chúng ta.
 
Làm được như thế mới khỏi phụ ý nguyện lớn lao của đức Phật khi giáng sinh xuống cõi Ta bà này và đã cam chịu bao nỗi đau khổ, gian lao trong kiếp sống như mỗi người chúng ta.

1- BỒ Tát Sumedho (Hộ Minh), Tiền Thân Đức Phật Thích Ca, Lấy Thân Trải Đường Cúng Dường Đức Phật Dipankara (Nhiên Đăng).


2- HOÀNG HẬU MAYA NẰM MỘNG THẤY BẠCH TƯỢNG DÂNG ĐÓA SEN TRẮNG. SAU ĐÓ, BÀ THỌ THAI


3- ĐỨC BỒ TÁT ĐẢN SINH TẠI VƯỜN LUMBINI (LÂM TÌ NI)


4- ĐẠO SĨ ASITA (A TƯ ĐÀ) ĐẾN HOÀNG CUNG DIỆN KIẾN THÁI TỬ SƠ SINH.


5- NĂM LÊN BẢY TUỔI, THÁI TỬ THEO PHỤ VƯƠNG DỰ LỄ HẠ ĐIỀN. NGÀI NGỒI DƯỚI BÓNG CÂY TRẦM TƯ, CHỨNG TRÚ SƠ THIỀN.


6- MỘT LẦN THỜI THƠ ẤU, THÁI TỬ SIDDHATTHA (SĨ ĐẠT TA) ĐÃ TẬN LỰC CỨU CHIM THIÊN NGA BỊ BẮN BỞI HOÀNG TỬ DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA).


7- NĂM 16 TUỔI, TRONG MỘT CUỘC THI ĐẤU GIỮA CÁC HOÀNG TỬ TRẺ, THÁI TỬ ĐÃ CHỨNG TỎ LÀ NGƯỜI TÀI ĐỨC KIÊM ƯU.


8- TRONG CUỘC THI TÀI, THÁI TỬ ĐÃ ĐIỀU PHỤC CON NGỰA CHỨNG, VỐN KHÔNG AI TRỊ ĐƯỢC.


9- NĂM 16 TUỔI, THÁI TỬ ĐĂNG QUANG VÀ THÀNH HÔN VỚI CÔNG NƯƠNG YASODHARA (DA DU ĐÀ LA).


10- MỘT LẦN DẠO BỐN CỬA THÀNH, THÁI TỬ TẬN MẮT THẤY ĐƯỢC HÌNH ẢNH: NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI CHẾT VÀ MỘT TU SĨ.


11- NĂM 29 TUỔI, THÁI TỬ RỜI BỎ HOÀNG CUNG, XUẤT GIA TẦM ĐẠO GIẢI THOÁT.


12- BÊN DÒNG ANOMA, THÁI TỬ CẮT TÓC ĐẮP CA SA, TRỞ THÀNH MỘT SA MÔN.


13- LẦN ĐẦU TIÊN, VUA BIMBISARA (BÌNH SA VƯƠNG) GẶP ĐỨC BỒ TÁT XIN HIẾN TẶNG NỬA VƯƠNG QUỐC MAGADHA (MA KIỆT ĐÀ).


14- TRÊN ĐƯỜNG TẦM ĐẠO, ĐỨC BỒ TÁT TÌM ĐẾN ĐẠO SĨ SALARA KARAMA. ÍT LÂU SAU, CHỨNG ĐẮC NHỮNG GÌ VỊ THẦY ĐÃ CHỨNG. KHÔNG THỎA MÃN, BỒ TÁT TIẾP TỤC LÊN ĐƯỜNG.


15- BỒ TÁT LẠI TÌM HỌC Ở ĐẠO SĨ UDDAKA RAMADUTTA. NGÀI CŨNG THÀNH TỰU ĐƯỢC SỞ CHỨNG CỦA VỊ THẦY, NHƯNG NGÀI VẪN KHÔNG THỎA MÃN NÊN TIẾP TỤC RA ĐI TÌM ĐƯỜNG GIẢI THOÁT.


16- BỒ TÁT HÀNH PHÁP KHỔ HẠNH CÙNG NĂM ĐẠO SĨ KONDANNA (KIỀU TRẦN NHƯ).


17- TRẢI QUA THỜI GIAN KHỔ HẠNH KHÔNG KẾT QUẢ, BỒ TÁT CHUYỂN QUA TU TẬP TRUNG ĐẠO. HÔM ẤY, NGÀI NẰM MỘNG, THẤY 5 ĐIỀM BÁO: 1-THẤY GỐI ĐẦU TRÊN ĐỈNH TUYẾT SƠN, TỨ CHI CHẠM 4 BIỂN, LÀ ĐIỀM BÁO, NGÀI SẼ THÀNH PHẬT.


18- 2. THẤY CÂY MỌC TỪ RỐN, CAO XUYÊN CÁC TẦNG MÂY, LÀ ĐIỀM BÁO, NGÀI SẼ TU TẬP VÀ GIÁO HÓA CHÚNG SINH THEO BÁT CHÁNH ĐẠO; 3. THẤY CHIM CÓ 4 MÀU, TỪ 4 PHƯƠNG BAY ĐẾN ĐẬU DƯỚI CHÂN NGÀI, LÀ.ĐIỀM BÁO 4 PHƯƠNG THIÊN HẠ ĐỀU TÔN NGÀI LÀ THẦY; 4. THẤY VÔ SỐ NGƯỜI ÁO TRẮNG QUI TỰU DƯỚI CHÂN NGÀI, LÀ ĐIỀM BÁO TƯƠNG LAI, TRONG GIÁO PHÁP CỦA NGÀI SẼ XUẤT HIỆN VÔ SỐ CƯ SĨ, NGHIÊM CẨN ĐỐI VỚI GIÁO PHÁP; 5. THẤY ĐI KINH HÀNH TRÊN NÚI TOÀN PHÂN DÊ, NHƯNG CHÂN NGÀI KHÔNG BỊ VẤY BẨN LÀ ĐIỀM BÁO TƯƠNG LAI, NGÀI SẼ ĐƯỢC SỰ CUNG KÍNH CÚNG DƯỜNG CỦA TRỜI NGƯỜI, NHƯNG TÂM NGÀI HOÀN TOÀN VÔ NHIỄM ;


19- TỪ BỎ KHỔ HẠNH, BỒ TÁT NHẬN BÁT CHÁO SỮA, DO NÀNG SUJATA DÂNG CÚNG.


20- BỒ TÁT THIỀN ĐỊNH DƯỚI CỘI BỒ ĐỀ, MA VƯƠNG KÉO QUÂN ĐẾN QUẤY PHÁ, NHƯNG ĐỀU THẤT BẠI.


21- KHOẢNG CUỐI ĐÊM, LÚC SAO MAI MỌC, BỒ TÁT ĐÃ TẬN TRỪ MỌI Ô NHIỄM, TRỞ THÀNH BẬC TOÀN GIÁC. NĂM ẤY, NGÀI VỪA TRÒN 35 TUỔI.


22- CON GÁI MA VƯƠNG DÙNG MỌI CÁCH DỤ DỖ NGÀI, NHƯNG TÂM NGÀI KHÔNG CHÚT DAO ĐỘNG.


23- HAI THƯƠNG GIA NGƯỜI MYANMAR CÚNG DƯỜNG PHẬT BỮA ĂN VÀ XIN QUI Y TRỞ THÀNH ĐỆ TỬ CƯ SĨ ĐẦU TIÊN CỦA NGÀI. ĐƯỢC PHẬT BAN CHO 8 SỢI TÓC, 2 VỊ TRỞ VỀ NƯỚC XÂY THÁP PHỤNG THỜ.


24- ĐỨC PHẬT GIÁO HÓA DU SĨ ĐẠO LÕA THỂ UPAKA.


25- ĐỨC PHẬT GIẢNG BÀI PHÁP ĐẦU TIÊN TẠI VƯỜN LỘC UYỂN ĐỘ 5 ANH EM ÔNG KONDANNA (KIỀU TRẦN NHƯ).


26- ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP ĐỘ CÔNG TỬ YASA. HÔM SAU, CHA MẸ YASA CŨNG ĐẾN NGHE PHÁP VÀ XIN QUI Y NGÀI.


27- ĐỨC PHẬT DẠY 60 ĐỆ TỬ XUẤT GIA ĐẦU TIÊN: “CÁC CON MỖI NGƯỜI MỖI NGÃ, HOẰNG DƯƠNG GIÁO PHÁP, VÌ LỢI ÍCH THẾ GIAN”.


28- ĐỨC PHẬT NHIẾP HÓA MÃNG XÀ, TRONG ĐỀN THỜ LỬA CỦA ĐẠO SĨ URUVELA KASSAPA (U LÂU TẦN LOA CA DIẾP).


29- ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP GIÁO HÓA ĐẠO SĨ THỜ LỬA URUVELA KASSAPA (ƯU LÂU TẦN LOA CA DIẾP).


30- Ở HẠ NGUỒN, CÁC ĐẠO SĨ THẤY VẬT DỤNG THỜ LỬA CỦA URUVELA KASSAPA (ƯU LÂU TẦN LOA CA DIẾP) TRÔI THEO DÒNG NƯỚC, BÈN TÌM HIỂU. SAU KHI NGHE PHẬT THUYẾT PHÁP, TẤT CẢ ĐỀU BỎ ĐẠO THỜ LỬA, XUẤT GIA THEO PHẬT.


31- ĐỨC PHẬT ĐỘ VUA BIMBISARA (BÌNH SA VƯƠNG), VÀ ĐƯỢC VUA DÂNG CÚNG NGÔI TRÚC LÂM TỊNH XÁ, LÀ NGÔI CHÙA ĐẦU TIÊN CỦA PHẬT GIÁO.


32- SARIPUTTA (XÁ LỢI PHẤT) NGHE TÔN GIẢ ASSAJI ĐỌC MỘT CÂU KỆ, LIỀN GIÁC NGỘ, XIN XUẤT GIA THEO PHẬT. VỀ SAU TRỞ THÀNH VỊ THÁNH ĐỆ TỬ TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT CỦA PHẬT.


33- HOÀNG HẬU KHEMAMANG TỰ KIÊU VỀ SẮC ĐẸP CỦA MÌNH. ĐỨC PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN GIÁO HÓA KHIẾN BÀ GIÁC NGỘ. VỀ SAU, BÀ XUẤT GIA, TRỞ THÀNH VỊ THÁNH NI TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT.


34- ĐỨC PHẬT VỀ LẠI QUÊ NHÀ. THẤY CON KHẤT THỰC NGOÀI ĐƯỜNG, VUA TỊNH PHẠN BẤT NHẪN, CHẠY ĐẾN TRÁCH HỜN.


35- YASODHARA (DA DU ĐÀ LA) CHỈ RAHULA (LA HẦU LA), VỊ SA MÔN TƯỚNG HẢO QUANG MINH ĐI ĐẦU, CHÍNH LÀ CHA CỦA CHÚ.


36- YASODHARA (DA DU ĐÀ LA) GẶP LẠI PHẬT, SAU BẢY NĂM DÀI XA CÁCH.


37- ĐỨC PHẬT DẠY TÔN GIẢ SARIPUTTA (XÁ LỢI PHẤT) XUẤT GIA SA DI CHO RAHULA (LA HẦU LA).


38- ĐỨC PHẬT ĐỘ UPALI (ƯU BA LI), NGƯỜI THỢ HỚT TÓC VÀ SÁU HOÀNG TỬ DÒNG HỌ THÍCH CA.


39- CƯ SĨ ANATHA HINDKA (CẤP CÔ ĐỘC) TRẢI VÀNG MUA ĐẤT CỦA THÁI TỬ JETA (KÌ ĐÀ) ĐỂ XÂY KÌ VIÊN TỊNH XÁ CÚNG PHẬT VÀ TĂNG CHÚNG.


40- ĐỨC PHẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA HAI VƯƠNG QUỐC SAKYA VÀ KOLIYA (QUÊ NỘI VÀ QUÊ NGOẠI CỦA ĐỨC PHẬT).


41- NGOẠI ĐẠO SACCAKA NỔI TIẾNG LÀ BIỆN TÀI VÔ NGẠI, ĐẾN TRANH LUẬN VỚI PHẬT VỀ PHÁP VÔ NGÃ. CUỐI CÙNG, ÔNG XẤU HỔ VÀ CHẤP NHẬN THUA CUỘC.


42- TÔN GIẢ PINDOLA BHARADVALA DÙNG THẦN THÔNG LẤY CHIẾC BÁT TREO TRÊN NGỌN SÀO. ĐỨC PHẬT QUỞ TRÁCH VÀ CHẾ GIỚI CẤM DÙNG THẦN THÔNG.


43- VƯƠNG TỬ BODHIRA JAKUMARA VÌ CẦU CON, TRẢI THẢM QUÍ MỜI PHẬT VÀ CHƯ TĂNG BƯỚC ĐI. ĐỨC PHẬT KHÔNG CHẤP NHẬN VÌ BIẾT ĐƯỢC ƯỚC NGUYỆN NÀY KHÔNG THỂ THÀNH TỰU VÌ NGHIỆP QUÁ KHỨ.


44- VỢ CHỒNG BÀ LA MÔN MAGANDHIYA MUỐN GẢ CÔ CON GÁI YÊU QUÍ CỦA MÌNH CHO ĐỨC PHẬT. ĐỨC PHẬT KHAI THỊ, CẢ HAI VỢ CHỒNG ĐỀU CHỨNG QUẢ NHẬP LƯU.


45- HOÀNG PHI MAGANDHIYA CĂM HẬN PHẬT, THUÊ NGƯỜI CHƯỞI MẮNG NGÀI, TRONG LÚC NGÀI ĐI KHẤT THỰC.


46- NGOẠI ĐẠO GIẾT NÀNG SUNDARI, VU OAN CHO ĐỨC PHẬT VÀ TĂNG ĐOÀN, NHẰM HẠ UY TÍN CỦA NGÀI.


47- BỊ NGOẠI ĐẠO MUA CHUỘC, NÀNG CINCNA GIẢ MANG THAI ĐẾN HỘI CHÚNG VU CÁO ĐỨC PHẬT. VIỆC BẠI LỘ, NÀNG XẤU HỔ BỎ ĐI. SAU ĐÓ, NÀNG CHẾT VÌ ĐẤT SỤP


48- DẠ XOA ALAVAKA ĐỐI XỬ VỚI ĐỨC PHẬT BẰNG THÁI ĐỘ TRỊCH THƯỢNG. ĐỨC PHẬT THU PHỤC DẠ XOA BẰNG SỰ NGHIÊM TỪ VÀ GIẢNG DẠY GIÁO PHÁP VI DIỆU.


49- NGOẠI ĐẠO SUPPIYA THEO SAU TĂNG ĐOÀN, DÙNG NHIỀU LỜI PHỈ BÁNG, TRONG KHI ĐỆ TỬ ÔNG TA LÀ BRAMHMADATTA LẠI TÁN THÁN HẾT LỜI.


50- ĐỨC PHẬT CẢM HÓA ANGULIMALA, KẺ CUỒNG SÁT GIẾT NGƯỜI LẤY NGÓN TAY KẾT THÀNH CHUỖI. SAU ĐÓ, VỊ NÀY XUẤT GIA TU TẬP, TRỞ THÀNH THÁNH TĂNG


51- ASIBANDHAKAPUTTA HỎI ĐỨC PHẬT VỀ VIỆC CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI CHẾT. ĐỨC PHẬT NÓI RẰNG, TẤT CẢ CHÚNG SINH KHI CHẾT SẼ THEO NGHIỆP ĐÃ TẠO TRƯỚC ĐÓ


52- PUKAUSATI, VUA XỨ GANDHARA GIÁC NGỘ TỪ BA CÂU PHÁP CỦA PHẬT, BÈN QUYẾT CHÍ XUẤT GIA. QUẦN THẦN TIỄN ĐƯA, NHƯNG VUA KHÔNG ĐỒNG Ý.


53- BÀ LA MÔN BHARADVALA MẠ LỊ ĐỨC PHẬT. ĐỨC PHẬT NÓI, AI MẮNG CHƯỞI NGƯỜI KHÔNG PHẨN NỘ, THÌ CHÍNH MÌNH SẼ NHẬN TẤT CẢ. BÀ LA MÔN TỈNH NGỘ, XIN QUI Y TAM BẢO.


54- NỮ THIỆN TÍN KHUTTARA HỐI HẬN VÌ ĐÃ KHÔNG MUA HOA VỚI TẤT CẢ SỐ TIỀN CỦA MÌNH ĐỂ DÂNG CÚNG PHẬT.


55- THẤY ĐỨC PHẬT KHẤT THỰC, BÀ LA MÔN KASIBHARADVAJA HỎI PHẬT VỀ VIỆC TỰ CÀY CẤY NUÔI THÂN. ĐỨC PHẬT DẠY ÔNG TA VỀ CÁCH CÀY RUỘNG QUA SỰ TU TẬP CỦA MÌNH.


56- TÔN GIẢ A NAN THA THIẾT KHẨN CẦU ĐỨC PHẬT CHO PHÉP DI MẪU MAHA PAJAPATI ĐƯỢC XUẤT GIA TU TẬP.


57- TRONG TRẬN THIÊN TAI, NÀNG PATACARA ĐÃ MẤT HẾT NGƯỜI THÂN, TRỞ NÊN ĐIÊN LOẠN. MAY THAY CÔ LẠC BƯỚC ĐẾN TỊNH XÁ, ĐƯỢC PHẬT KHAI THỊ, GIÚP NÀNG GIÁC NGỘ


58- KISA GOTAMI ĐẾN THA THIẾT THỈNH CẦU ĐỨC PHẬT CỨU ĐỨA CON DUY NHẤT VỪA CHẾT CỦA MÌNH. ĐỨC PHẬT KHAI NGỘ, GIÚP NÀNG HIỂU ĐƯỢC SINH TỬ LÀ LẼ TẤT NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG


59- SUNITA, THUỘC GIAI CẤP CHIÊN ĐÀ LA, ĐƯỢC PHẬT CHO PHÉP XUẤT GIA. SỰ KIỆN NÀY LÀM CHẤN ĐỘNG CẢ XÃ HỘI VỐN KÌ THỊ GIAI CẤP THỜI BẤY GIỜ.


60- SOPAKA, ĐỨA TRẺ BẤT HẠNH BỊ CHA GHẺ CỘT VÀO XÁC CHẾT RỒI QUĂNG RA BÃI THA MA. ĐƯỢC PHẬT GIẢI CỨU, ĐỨA BÉ XUẤT GIA, VỀ SAU TRỞ THÀNH MỘT VỊ THÁNH TĂNG.


61- THIẾU NỮ PRAKARITI, THUỘC GIAI CẤP CHIÊN ĐÀ LA, CÚNG DƯỜNG NƯỚC UỐNG CHO TÔN GIẢ ANAN VÀ ĐƯỢC TÔN GIẢ GIẢNG PHÁP VỀ SỰ KHÔNG PHÂN BIỆT GIAI CẤP


62- DO CẢM ĐỨC NGÀI, THIẾU NỮ PRAKARITI SINH TÂM LUYẾN ÁI TÔN GIẢ A NAN. ĐỨC PHẬT BÈN THUYẾT PHÁP KHAI NGỘ, GIÚP CÔ XẢ BỎ TÂM ÁI NHIỄM.


63- THẤY ĐỨC PHẬT MỘT MÌNH NGỒI NGHỈ TRÊN CHIẾC Y KÉP, VƯƠNG TỬ HATHAKA ĐẾN VẤN AN SỨC KHỎE NGÀI


64- NGÀI SARIPUTTA, BẬC TRÍ TUỆ ĐỆ NHẤT TRONG HÀNG ĐỆ TỬ PHẬT, BỊ MỘT BÀ LA MÔN ĐÁNH LÉN. BẰNG TÂM VÔ SÂN VÀ ĐẠI BI VÔ LƯỢNG, NGÀI ĐÃ THU PHỤC ĐƯỢC VỊ BÀ LA MÔN NÀY


65- TÍN NỮ BANDHULA MALLIKA, NHỜ LÒNG THUẦN TÍN TAM BẢO, NÀNG ĐÃ GIỮ ĐƯỢC SỰ ĐIỀM TĨNH, KHI HAY TIN CHỒNG VÀ CON ĐỒNG LÚC BỊ SÁT HẠI


66- TÔN GIẢ RATTHAPALA ĐI KHẤT THỰC NGANG NHÀ CHA MẸ RUỘT, BỊ CHA MẸ NGÀI ÉP HOÀN TỤC, NHƯNG TÂM NGÀI KHÔNG HỀ LAY CHUYỂN.


67- ĐỨC PHẬT HÓA ĐỘ RẤT NHIỀU NGƯỜI XUẤT GIA. SỰ TĂNG NHANH SỐ LƯỢNG TÌ KHEO, KHIẾN NGOẠI ĐẠO CHỈ TRÍCH.


68- SỰ PHÁT TRIỂN NHANH CHÓNG CỦA CHÁNH PHÁP, KHIẾN NHIỀU NGOẠI ĐẠO GANH TỊ, TÌM CÁCH CÔNG KÍCH


69- UTTARA, ĐỆ TỬ BÀ LA MÔN BÁC HỌC BRAHAMAYU, DIỄN TẢ TƯỚNG HẢO PHI PHÀM CỦA ĐỨC PHẬT.


70- TRÊN ĐƯỜNG KHẤT THỰC, ĐỨC PHẬT GIÁO HÓA ĐẠO SĨ BAHIYA.


71- ĐẠI PHÚ MAHA SALA BỊ CON BẤT HIẾU CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN, TRỞ THÀNH NGHÈO KHỔ. ĐỨC PHẬT GIÚP VỊ NÀY CẢM HÓA ĐỨC CON BẤT HIẾU ẤY.


72- ĐỨC PHẬT CHĂM SÓC CHO TÌ KHEO BỆNH VÀ DẠY DỖ ĐẠI CHÚNG VỀ TINH THẦN TƯƠNG TRỢ.


73- ĐỆ TỬ XUẤT GIA HOÀN TỤC CỦA TÔN GIẢ MAHA KASSAPHA PHẠM PHÁP XỬ TỬ. ĐƯỢC NHẮC NHỞ, VỊ NÀY HỒI TÂM VÀ CHỨNG THÁNH QUẢ.


74- BÀ LA MÔN PHARAVAJA THỰC HÀNH NGHI LỄ TẮM SÔNG HẰNG ĐỂ TỊNH HÓA THÂN TÂM. THẤY VẬY, MỘT ĐỆ TỬ PHẬT NÓI: “ NƯỚC SÔNG KHÔNG THỂ TẨY SẠCH ĐƯỢC PHIỀN NÃO”.


75- TỲ KHEO NI DHAMMADINNA THUYẾT PHÁP CHO CHỒNG CŨ LÀ CƯ SĨ VISAKA. VIỆC THỦ LỄ CỦA MỘT NAM CƯ SĨ ĐÃ NÓI LÊN SỰ THAY ĐỔI TRONG QUAN NIỆM NAM NỮ THỜI ĐÓ


76- THẤY VỊ TÌ KHEO KHẤT THỰC, CHA CHỒNG TÍN NỮ VISAKHA LÀM NGƠ. CÔ THƯA RẰNG: “CHA CHỒNG CON ĐANG ĂN THỨC ĂN CŨ”.


77- ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP HÓA ĐỘ CÔ CON DÂU BƯỚNG BỈNH CỦA ÔNG CẤP CÔ ĐỘC.


78- UPPALAVANNA, MỘT VỊ TỲ KHEO NI THƯỢNG THỦ TRONG NI ĐOÀN CỦA ĐỨC PHẬT, SAU KHI XUẤT GIA VẪN BỊ QUẤY NHIỄU VÌ CÔ CÓ NHAN SẮC TUYỆT ĐẸP.


79- TÔN GIẢ PUNNA XIN ĐỨC PHẬT ĐẾN XỨ SUNAPARANTA HOẰNG PHÁP. ĐỨC PHẬT HỎI LÀM SAO ĐỂ KHẮC PHỤC ĐƯỢC NHỮNG KHÓ KHĂN. TÔN GIẢ ĐÃ THƯA RẰNG CHỈ BẰNG CÁI NHÌN NHƯ LÍ TÁC Ý.


80- ĐỨC PHẬT CHO PHÉP TRỒNG CÂY BỒ ĐỀ Ở CHÙA KÌ VIÊN ĐỂ TỨ CHÚNG ĐẾN CHIÊM BÁI NHỮNG LÚC NGÀI VẮNG MẶT.


81- BÀ LA MÔN DHAMMIKA GIẾT VẬT TẾ THẦN. ĐỨC PHẬT DẠY: “MÁU VÀ SỰ KHỔ ĐAU CỦA CHÚNG SINH BỊ GIẾT LÀM HỎNG TẤT CẢ SỰ CÚNG TẾ”.


82- ĐỨC PHẬT THUYẾT PHÁP ĐỘ BÀ LA MÔN THỜ LỬA AGGIKA BHARADVAJA. VỊ NÀY PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG NHƯNG ĐỨC PHẬT TỪ CHỐI.


83- BÀ LA MÔN SUNDARIKA MIỄN CƯỠNG ĐẾN HỎI PHÁP, VÀ ĐƯỢC KHAI MỞ TRÍ TUỆ TỪ LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT.


84- CƯ SĨ NAKULAPITA ỐM NẶNG, ĐƯỢC VỢ KHUYÊN NHẮC ÔNG VỮNG TIN NƠI TAM BẢO.


85- TÔN GIẢ SARIPUTTA (XÁ LỢI PHẤT) VỀ QUÊ ĐỘ MẸ TRƯỚC KHI VIÊN TỊCH


86- ĐỨC PHẬT DẠY CÁC TÌ KHEO: “NHƯ HOA DẠI KHÉO KẾT, SẼ THÀNH TRÀNG HOA ĐẸP. CŨNG VẬY THÂN SINH TỬ, NHIỀU THIỆN SỰ TÁC THÀNH.”


87- ĐỨC PHẬT CÙNG TĂNG ĐOÀN AN CƯ NƠI VÙNG VERANJA, NHẰM THỜI HẠN HÁN, THỰC PHẨM KHAN HIẾM, NHƯNG QUÍ NGÀI VẪN Ở LẠI CÙNG DÂN CHÚNG


88- CHƯ TÌ KHEO Ở KOSAMBI BẤT HÒA, ĐỨC PHẬT VÀO RỪNG SÂU SỐNG MỘT MÌNH. VOI PARILEYYA ĐẾN HẦU ĐỨC PHẬT TRONG SUỐT BA THÁNG.


89- VUA BIMBISARA (BÌNH SA VƯƠNG) ĐỆ TỬ ĐỨC PHẬT, SAU KHI NHƯỜNG NGÔI CHO CON ĐÃ BỊ GIAM VÀO NGỤC THẤT. DÙ BỊ HÀNH HẠ RẤT ĐAU KHỔ, NHƯNG VUA VẪN AN LẠC NHỜ AN TRÚ CHÁNH NIỆM.


90- ĐỨC PHẬT DÙNG TỪ TÂM THUẦN HÓA VOI SAY VANAGAGIRI.


91- ĐỨC PHẬT CẢM HÓA TẤT CẢ NHỮNG SÁT THỦ TRUY SÁT NGÀI, DO DEVADATTA ( ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA) SAI KHIẾN.


92- VỚI KHÁT VỌNG LÃNH ĐẠO TĂNG CHÚNG, DEVADATTA ( ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA) LĂN ĐÁ TỪ NÚI CAO XUỐNG, ĐỊNH ÁM HẠI ĐỨC PHẬT.


93- VƯƠNG TỬ ABHAYA, ĐỆ TỬ NGOẠI ĐẠO NI KIỀN TỬ, ĐƯỢC THẦY SAI ĐẾN VẤN NẠN ĐỨC PHẬT VỚI NHỮNG CÂU ĐẦY CẠM BẪY. ĐỨC PHẬT DÙNG PHƯƠNG TIỆN THU PHỤC VƯƠNG TỬ.


94- VUA VAJASATTU (A XÀ THẾ) CÙNG THÁI Y SIVAKA (KÌ BÀ) ĐẾN DIỆN KIẾN ĐỨC PHẬT. THẤY SỰ YÊN LẶNG TRONG PHÁP HỘI, VUA HOẢNG SỢ RÚT GƯƠM TỰ VỆ VÌ SỢ BỊ MAI PHỤC.


95- KỲ NỮ AMBAPALI THỈNH ĐƯỢC ĐỨC PHẬT VÀ CHƯ TĂNG THỌ TRAI TẠI NHÀ. CÁC HOÀNG TỬ LICCHAVI MUỐN ĐỔI LẤY CƠ HỘI ĐÓ BẰNG SỐ TIỀN LỚN, NHƯNG NÀNG KHÔNG ĐỒNG Ý.


96- VUA BASENADI (BA TƯ NẶC) VÌ CẢM ÂN ĐỨC PHẬT NÊN PHỦ PHỤC ĐẢNH LỄ DƯỚI CHÂN NGÀI, DÙ LÚC NÀY VUA ĐÃ 80 TUỔI.


97- VUA VIDUDABHA (LƯU LY) VÌ THÂM THÙ NÊN KÉO QUÂN TIÊU DIỆT DÒNG HỌ THÍCH CA. ĐỨC PHẬT NGỒI TẠI BIÊN GIỚI, CAN NGĂN 3 LẦN.


98- HAY TIN ĐỨC PHẬT SẮP NHẬP NIẾT BÀN, VUA XỨ MALLA VỘI VÀNG ĐẾN ĐẢNH LỄ.


99- ĐỨC PHẬT HÓA ĐỘ TU SĨ NGOẠI ĐẠO SUBHADDA LÀM ĐỆ TỬ XUẤT GIA SAU CÙNG. SAU ĐÓ, NGÀI NHẬP NIẾT BÀN.


100- SAU LỄ TRÀ TÌ KIM THÂN PHẬT, BẢY QUỐC GIA HÙNG MẠNH KÉO QUÂN ĐẾN ĐÒI SỞ HỮU XÁ LỢI PHẬT. ĐỂ HÒA GIẢI TRANH CHẤP, BÀ LA MÔN DONA PHÂN XÁ LỢI LÀM TÁM PHẦN CHIA ĐỀU CHO TÁM NƯỚC.


101- BA THÁNG SAU KHI ĐỨC PHẬT VIÊN TỊCH, NGÀI MAHA KASSAPA CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI KẾT TẬP TAM TẠNG LẦN THỨ NHẤT TẠI GAJAGAHA, DƯỚI SỰ BẢO TRỢ CỦA VUA ASASATTU (A XÀ THẾ).


KHOẢNG 2 THẾ KỈ SAU PHẬT VIÊN TỊCH, VUA ASOKA (A DỤC) MỞ RỘNG BIÊN CƯƠNG ẤN ĐỘ, TỪ MỘT BẠO CHÚA, TRỞ THÀNH MỘT PHẬT TỬ THUẦN THÀNH, ÔNG ĐÃ BẢO TRỢ CHO ĐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN III.


103- VUA ASOKA ĐÃ TÍCH CỰC ỦNG HỘ VÀ THÀNH LẬP CÁC PHÁP ĐOÀN TĂNG NI SANG NƯỚC NGOÀI ĐỂ HOẰNG DƯƠNG CHÁNH PHÁP.


104- VUA ASOKA MỜI THÁNH TĂNG MAHINDA, NGUYÊN LÀ THÁI TỬ CỦA VUA, SANG TÍCH LAN HOẰNG TRUYỀN PHẬT PHÁP.


105- VUA ASOKA GỬI CÂY BỒ ĐỀ CHO THÁNH NI SANGHAMITTA, NGUYÊN LÀ CÔNG CHÚA, TRỒNG TẠI ANURADHAPURA TÍCH LAN


106- VUA ASOKA CHO DỰNG NHỮNG BIA ĐÁ KHẮC NHỮNG ĐIỀU LUẬT CỦA CHÁNH PHÁP.


107- KHOẢNG THẾ KỈ I TCN, ĐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ĐIỂN LẦN THỨ IV TỔ CHỨC TẠI TÍCH LAN. LẦN ĐẦU TIÊN, TAM TẠNG ĐƯỢC VIẾT TRÊN LÁ BỐI


1- NĂM 1871, ĐẠI HỘI KẾT TẬP TAM TẠNG LẦN V TỔ CHỨC TẠI MADALAY, MIẾN ĐIỆN. TOÀN BỘ TAM TẠNG ĐƯỢC KHẮC LÊN BIA ĐÁ CẨM THẠCH.

 

Bài viết khác